-->

Thủ tục thay đổi tên nhà đầu tư trong dự án đầu tư

Trường hợp thay đổi thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên nhà đầu tư theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

Hỏi: Công ty tôi đang làm việc là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Đề nghị luật sư tư vấn, nếu nhà đầu tư mới mua lại công ty thì thủ tục đăng ký như thế nào? (Phạm Phương- Bình Dương)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định như sau:

“Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đượcvăn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Từ những quy định trên, khi công ty anh (chị) thay đổi tên nhà đầu tư nước ngoài thì anh (chị) cần nộp hồ sơ lên Sở kế hoạch và đầu tư với các tài liệu sau:
• Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư ( theo mẫu I7 của thông tư số 16/2015/TT - BKH);
• Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên của nhà đầu tư (Ví dụ: giấy xác nhận đổi tên);
Ngoài ra, anh (chị) có thể tham khảo thêm các quy định của pháp luật về vấn đề này tại Mục 2 Chương IV Nghị định 118/2015/NĐ-CP.


Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.