Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?

Công ty TNHH một thành viên do tôi làm chủ sở hữu đã hoạt động được 6 năm. Nay tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì cần phải làm những thủ tục pháp luật gì?

Hỏi: Công ty TNHH một thành viên do tôi làm chủ sở hữu đã hoạt động được 6 năm. Nay tôi muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì cần phải làm những thủ tục pháp luật gì? (Đỗ Văn Dũng - TP HCM)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Phương - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Căn cứ vào Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014, Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Phụ lục II-21 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp thì anh cần chuẩn bị hồ sơ Thông báo về tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty. Hồ sơ bao gồm:
a) Hồ sơ gửi Phòng đăng ký kinh doanh:
- Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
- Quyết định tạm ngừng hoạt động.
- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
- Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.
b) Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế:
- Công văn xin tạm ngừng hoạt động.
- Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
- Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
- Quyết định tạm ngừng hoạt động.
- Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.

Như vậy, anh cần nộp những hồ sơ như trên để thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP anh cần lưu ý những vấn đề sau:
- Gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh
- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.


Khuyến nghị:

1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.

2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.