-->

Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp để quý vị tham khảo.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Trình tự thực hiện:
 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính;
 2. Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ thuế của người nộp thuế;
 3. Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai.
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN;
 2. Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp;
 3. Các phụ lục kèm theo (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế): Phụ lục kết quả sản xuất kinh doanh mẫu 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN; Phụ lục chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN; Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất mẫu 03-3/TNDN; Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN; Phụ lục số thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế mẫu 03-5/TNDN.
Thời hạn giải quyết: Không trả lại kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Cơ quan thực hiện: Cục thuế
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Lệ phí: Không.
Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].