-->

Thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi)

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lại các môn chưa đạt hoặc đăng ký thi các môn chưa thi) để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
 1. Trước ngày thi tuyển ít nhất ba (03) tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.
 2. Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất

Cách thức thực hiện:
 1. Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.
 2. Thông qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ)
 1. Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Bản chụp không yêu cầu chứng thực chứng nhận điểm thi do Hội đồng thi thông báo (theo mẫu số 07 hoặc mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này).
 3. Một (01) ảnh mầu cỡ 3x4 và hai (02) ảnh mầu cỡ 4x6 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.
Thời hạn giải quyết: Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi tuyển ít nhất mười lăm (15) ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi, lệ phí thi và thông tin khác có liên quan; Trước ngày thi một (01) ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế.
 2. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi.
Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có ): Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
 1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
 2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
 3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
 4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
 5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].