-->

Thủ tục chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế GTGT để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:
  1. Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định thì có quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  2. Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu, nếu đáp ứng đủ điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT theo quy định thì cóo quyền gửi văn bản đề nghị cơ quan quản lý trực tiếp chấp thuận chuyển sang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT


Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thành phần số lượng hồ sơ: (01 bộ)
Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT mẫu số 07/GTGT

Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra và trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc đồng ý hay không đồng ý đề nghị của người nộp thuế. Người nộp thuế chỉ được thay đổi phương pháp tính thuế sau khi được cơ quan thuế đồng ý cho chuyển đổi phương pháp tính thuế

Đối tượng thực hiện: Tổ chức

Cơ quan thực hiện: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho người nộp thuế về việc đồng ý hoặc không đồng ý.

Lệ phí: Không.

Quý vị có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Everest để được tư vấn chi tiết:
  1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
  5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected].