-->

Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng phải lập thành văn bản

Thỏa thuận chia tài sản chung trong trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản. Thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận do vợ chồng thỏa thuận; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

Hỏi: Vợ chồng tôi thỏa thuận (TT) chia tài sản chung (TSC) nhằm mục đích kinh doanh. Chúng tôi đã TT miệng với nhau. Như vậy có vi phạm pháp luật. Đề nghị luật sư tư vấn giúp.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ tư vấn Luật HN&GĐ của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 38 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ) quy định về chia TSC trong thời kỳ hôn nhân (TKHN): “1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền TT chia một phần hoặc toàn bộ TSC, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không TT được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết;2. Thỏa thuận về việc TSC chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật;3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia TSC của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này”.

Điều 39 LHNVGĐ quy định thời điểm có hiệu lực của việc chia TSC trong TKHN: “1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia TSC của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng TT và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia TSC của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc TT tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

3. Trong trường hợp Tòa án chia TSC của vợ chồng thì việc chia TSC có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia TSC có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, TT chia TSC trong TKHN phải được lập thành văn bản. Thời điểm có hiệu lực của TT do vợ chồng TT; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.Trường hợp của anh chị, TT chia TSC chưa được lập thành văn bản. Như vậy, TT của anh chị vi phạm về mặt hình thức theo quy định của pháp luật. Anh chị cần lập TT bằng văn bản để việc chia TSC của vợ chồng anh chị có hiệu lực pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đìnhmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.