Tạm dừng hoạt động kinh doanh karaoke, cần thủ tục gì?

Cơ sở kinh doanh karaoke của anh đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, muốn tạm ngừng hoạt động phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động.

Hỏi: Nhà tôi có mở dịch vụ kinh doanh karaoke và đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Vậy mong luật sư tư vấn giúp, nay tôi muốn tạm ngừng hoạt động một thời gian thì có cần phải làm thủ tục gì không?

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Mai Thu Thủy - Công ty Luật Everest - trả lời:

Trường hợp tạm ngừng kinhdoanhđối với ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự được quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định 72/2009/NĐ-CPngày 03tháng 09năm 2009của Chính phủquy định về điệu kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện:

"Khi cơ sở kinh doanh bị phá sản hoặc không kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự thì Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự không còn giá trị sử dụng; trường hợp ngừng hoạt động thì trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ngừng hoạt động, phải nộp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ quan Công an đã cấp giấy đó; trường hợp tạm ngừng hoạt động, phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Như vậy,cơ sở kinh doanh karaoke của anh ( chị ) đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, nay muốn tạm ngừng hoạt động phải có văn bản thông báo cho cơ quan Công an nơi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự biết về lý do, thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.


Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.