Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất được xác định trên các căn cứ sau: diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất.

Nếu người sử dụng lao động không chốt và trả sổ BHXH thì người lao động có quyền viết đơn yêu khiếu nại.

Luật sư tư vấn trường hợp xin cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng ở tầng thượng của tòa nhà chuyên cho thuê văn phòng.

Người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có thể gửi đề nghị qua đường bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Sở Tư pháp đề nghị xin cấp lại.

Quy định về diện tích đất tối thiểu được cấp sổ đỏ do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương.

Công dân nước ngoài vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những tình huống kỹ thuật nảy sinh làm ảnh hưởng tới kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được thì không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về việc Có thể xin cấp lại lần hai giấy kết hôn được không...

Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ...

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn thành lập công ty kinh doanh lữ hành quốc tế, xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức.

Lý lịch tư pháp là loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều hồ sơ đặc biệt như: Hồ sơ du học, xuất khẩu lao động, hồ sơ xin giấy phép hành nghề… đối với người Việt Nam và trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.

Hộ gia đình, cá nhân khi tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị cần có xin cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi tiến hành xây dựng. Điều kiện, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo luật định.

Quản lý nhà chung cư hiện đang là đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm của các doanh nghiệp. Vì thế, nhà nước đã ban hành các quy định pháp luật để quản lý chặt chẽ hơn vấn đề này.

Điều kiện, trình tự thủ tục cấp giấy xin phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 sửa đổi bổ sung 2010 và Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở có cần khi xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và được quy định tại khoản 5 Điều 4 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất viết tay không qua công chứng không có gì trị pháp lý nên không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước...

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm: Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( theo mẫu); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy tờ chứng minh khác về quyền sử dụng đất (hợp đồng tặng cho tài sản...); CMTND.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.