Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về cách tính tiền chế độ thai sản khi công tác tại trung tâm y tế dự phòng.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ. Trong trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có quyền này.

Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động ...

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá một năm.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn lệ phí để đăng ký doanh nghiệp là trung tâm dạy học.

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, cần phải đáp ứng điều kiện là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đồng thời có đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Luật sư tư vấn giấy phép kinh doanh để mở trung tâm môi giới gia sư

Nếu hành vi đối xử tàn ác này gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của các em, thì các bảo mẫu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Chỉ được cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường khi không phải là giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập và đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm.

Sau khi được cấp phép thành lập, trung tâm ngoại ngữ được thành lập phải xin được cấp phép hoạt động, từ đó mới đủ các điều kiện để bắt đầu đi vào hoạt động

Quy trình, thủ tục thành lập trung tâm đào tạo nghề ngắn hạn được quy định chi tiết trong Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2016 quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tôi đang muốn thành lập Trung tâm về giới thiệu việc làm cho người lao động. Luật sư cho tôi hỏi, để thành lập trung tâm này cần những điều kiện gì?

Trung tâm khi thành lập, buộc phải đăng ký mã số thuế theo nguyên tắc trên, và phải đăng ký thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ được cấp Giấy phép thành lập hay Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.

Thời gian tới tôi có dự định mở một trung tâm Anh ngữ ở TP HCM. Luật sư cho tôi hỏi điều kiện để thành lập Trung tâm Anh ngữ là gì? Giám đốc trung tâm có bắt buộc phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành về tiếng Anh không?

Thành lập trung tâm tư vấn du học, ngoại ngữ thì phải tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn để quý vị tham khảo.