Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong trường hợp bị quấy rối tình dục.

Ngược đãi người lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm việc là các hành vi bị nghiêm cấm .

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Cản trở người bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Luật Bảo vệ quyền lợi NTD cấm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ quấy rối NTD thông qua tiếp thị hàng hóa, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng.

Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do bị quấy rối tình dục, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc.