Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm.

CÙng với cán bộ ,công chức, viên chức, những người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng cũng có thể được tăng 8% lương theo quy định tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP nếu thuộc trường hợp tại khoản 1 Điều 2 của nghị định.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp tinh giản biên chế người lao động.

Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Công ty luật TNHH Everest chuyên tư vấn về pháp luật giao thông đường bộ, các lĩnh vực tư vấn cụ thể như sau: mức xử phạt vi phạm giao thông, lỗi vi phạm khi người điều khiển xe tham gia giao thông...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ hưu sớm theo chính sách tinh giản biên chế.

Hỏi: Tôi năm nay 53 tuổi, hiện đang là viên chức hưởng lương từ đơn vị sự nghiệp công lập, tôi đã đăng ký về hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Đến tháng 01/09/2018 tôi vừa đủ 55 tuổi, thời gian đóng bảo hiểm xã hội của tôi là 33 năm 3 tháng.

Quản trị công ty đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch đối với môi trường đầu tư Việt Nam, cũng như đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Nghị định 71/2017/NĐ-CP được ban hành là bước tiến lớn hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty tại Việt Nam.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002 của Chính phủ về áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tụcđề nghị định giá lại tài sản thi hành án để quý vị tham khảo.

Tiền lương phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm sẽ được tính chung vào tiền lương thực lãnh của người lao động và được sử dụng làm căn cứ để đóng bảo hiểm xã hội.

Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp đã được hưởng hệ số tiền lương tăng thêm hàng tháng bằng hoặc cao hơn 0,08 so với mức lương cơ sở theo quy định của cấp có thẩm quyền...