Tài sản đóng một vai trò quan trọng trong Bộ luật dân sự, là vấn đề trung tâm của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng.

Cầm cố tài sản được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.

Như vậy, theo quy định này thì bạn chỉ được thừa kế di sản của ông ngoại khi những người thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất không còn hoặc từ chối nhận di sản.

Điều 676 Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về những người thừa kế theo pháp luật

Các chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự trong luật thực định bao gồm: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình và tổ hợp tác.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Everest có thể cung cấp tới khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật, có nội dung chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự.

Luật sư tư vấn về những điểm mới cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi thực hiện hợp đồng vay tài sản, thỏa thuận mức lãi vay trong giới hạn, trả lãi chậm.

Nguồn của luật là nơi mà các quy phạm pháp luật được tìm thấy. Ta phân biệt hai loại nguồn là nguồn trực tiếp và nguồn diễn dịch, giải thích.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ,...

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, khi gây ra thiệt hại, người gây thiệt hại phải bồi thường toàn bộ và kịp thời, người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình,...

Thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.

Luật sư tư vấn về các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa: đảm bảo chất lượng hàng hoá, hủy bỏ hợp đồng do vi phạm giao hàng, tranh chấp về thanh toán, chi phí vận chuyển và chi phí liên quan.

Nên để việc chuyển nhượng được tiếp tục thì vợ, chồng anh trai bạn cần giải quyết xong đơn khởi kiện trước đó thông qua việc thỏa thuận về trảkhoản nợ, rút đơn kiện.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về quản lý di sản, người quản lý di sản của người chết để lại trong thời gian chưa phân chia di sản thừa kế?

Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản, lợi ích, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Thừa kế có vai trò quan trọng từ rất lâu trong xã hội loài người và cho đến tận bây giờ.

Giám hộ là chế định quan trọng trong pháp luật dân sự nói riêng và trong hệ thống pháp luật nói chung. Những quy định chi tiết của Bộ luật dân sự về giám hộ đã phần nào đáp ứng được những đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống.

Thừa kế thế vị là một nội dung đặc biệt cần lưu ý trong các quy định về thừa kế. Trường hợp con cái chết trước hoặc cùng thời điểm hưởng di sản, thì cháu hoặc chắt sẽ được hưởng thừa kế.

Khi gặp khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng, doanh nghiệp thường đi vay tiền cá nhân hay doanh nghiệp khác, kéo theo nhiều rủi ro cho cả hai bên do không hiểu rõ quy định về hợp đồng vay tiền.

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về kỉ phần bắt buộc.