Trong trường hợp của anh thì anh đã giao kết hợp đồng gửi giữ tài sản với bên kia, cho nên, khi anh không đồng ý với cách giải quyết của phía bên kia thì anh sẽ khởi kiện lên Toà án nhân dân huyện về tranh chấp hợp đồng dân sự.

Cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài vi phạm quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán độc lập trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm hành chính

Điểm a khoản 3 Điều 14 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP trường hợp giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mất thì được cấp lại.

Nếu làm mất, hư hỏng hộ chiếu không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền, anh/chị sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đến 2 triệu đồng.

Trường hợp công ty cũ làm mất sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) thì người lao động có quyền yêu cầu công ty cũ hoặc tự mình làm thủ tục xin cấp lại sổ BHXH gồm: tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT; sổ BHXH đã cấp gửi cơ quan BHXH nơi đóng BHXH.

Công ty sẽ có trách nhiệm trả lại sổ Bảo hiểm xã hội cho người lao động khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng với quy định.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng.

Luật sư tư vấn về việc Làm mất dữ liệu của khách hàng...

Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với làm mất hóa đơn bán hàng.

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp...

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm quá 12 tháng so với thời hạn quy định; Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định...

Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng để quý vị tham khảo.

Thuận tình ly hôn...

Các bên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ dân sự của mình và tự chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, nếu không tự nguyện thực hiện thì có thể bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật.

“Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc

Bên mượn tài sản có nghĩa vụ Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn...

Anh (chị) làm mất cả quyển hóa đơn bao gồm cả đơn chưa lập và đã lập như vậy thì anh (chị) sẽ phải phạt hành chính theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTC.