Chi cục thi hình án dân sự Hàm Thuận Nam đã "lén" kê biên tài sản của công dân như thế nào?

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi đất đó đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Trường hợp người phải thi hành án cố tình bán tài sản có thể coi là cố ý không chấp hành bản án, quyết định của tòa án có thể bị phạt cải tại không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Kể từ thời điểm có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc trong trường hợp đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà tài sản bị bán.

Kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất của người phải thi hành án là một biện pháp trong nhóm các biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự được áp dụng thường xuyên trong thực tiễn hiện nay.

Luật sư tư vấn về quy định của pháp luật kê biên tài sản để bán đấu giá thi hành án.

Trường hợp người mua phải đất bị kê biên để thi hành án thì có thể khởi kiện ra Tòa để yêu cầu tuyên bố giao dịch mua bán vô hiệu.

Kể từ ngày nhận được quyết định kê biên tài sản để đảm bảo thi hành án, mọi giao dịch chuyển nhượng bất động sản không được thực hiện.

Nhà ở bị Tòa án kê biên để đảm bảo thi hành án thì không thể chuyển nhượng được theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục nhận tài sản đã kê biên để thi hành án để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp tài sản kê biên bị lất mất.

Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong cáchành vi sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp kê biên tài sản đã thế chấp.

Kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp:1. Trường hợp người phải thi hành án không còn tài sản nào khác hoặc có tài sản nhưng không đủ để thi hành án,...

Quyết định cưỡng chế thi hành án, trừ trường hợp bản án, quyết định đã tuyên kê biên, phong toả tài sản, tài khoản và trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Toà án

Tài sản là chiếc xe máy anh (chị) đang sử dụng sẽ không bị thu giữ, mà sau khi kê biên vẫn có thể được tiếp tục khai thác sử dụng, nhưng không được chuyển nhượng, cầm cố hay thế chấp.