Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người có hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tôi hiếp dâm trẻ em.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm

Hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi dù có được sự đồng tình của nạn nhân thì vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009)

Điều 115 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 có quy định về Tội giao cấu với trẻ em.

Để phân biệt hiếp dâm trẻ em hay giao cấu với trẻ em, Luật sư Công ty Luật TNHH Everest tư vấn cụ thể như sau:

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ...

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người bị coi là phạm tội này khi có hành vi giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hành vi giao cấu đó là thuận tình...

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể, bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 16 tuổi thì chịu trách nhiệm hình sự thế nào.

Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự với phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.