Có 02 hình thức nghỉ dưỡng sức tương ứng với 02 mức hưởng dưỡng sức.

Ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp...

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4...

Chính sách thôi việc ngay: Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam,...

Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định của pháp luật mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Cơ quan bảo hiểm xã hội chỉ chịu trách nhiệm đối với các chế độ đau ốm được quy định cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội.

Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. 2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 3. Khám sức khỏe. 4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị....

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thời gian chi trả BHXH một lần.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về nghĩa vụ chi trả án phí cho Tòa án.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn nghĩa vụ chi trả khoản nợ khi ly hôn.

Hỏi: Mẹ tôi bị bệnh và có bảo hiểm y tế, tuy nhiên mẹ tôi lại chữa bệnh trái tuyến. vậy Luật sư cho tôi hỏi, mức chi trả của bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh trái tuyến là như thế nào? (Nguyễn Xuân - Thái Nguyên)

Người nào có một trong những hành vi sau đây: chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng...

Bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền

Điều 23 Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 có quy định về các danh mục bệnh không được bảo hiểm y tế chi trả.

Phụ cấp khu vực được xác định, tính trả theo nơi làm việc đối với những người đang làm việc; được xác định, tính toán, chi trả theo nơi đăng ký thường trú và nhận lương hưu, trợ cấp thay lương đối với người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp hàng tháng

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về nghĩa vụ chi trả trợ cấp thôi việc.

Trong trường hợp thật cần thiết, Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi.