Hai luật sư của Công ty Luật TNHH Everest đã đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho ông Vũ Văn Biên (huyện Bình Giang, Hải Dương) - đại lý pháp lý của Công ty - trong vụ việc gia đình ông bị hàng xóm 'chiếm đất', nhưng lại tố ngược ông hủy hoại tài sản.

Hành vi khách quan của tội cướp giật tài sản là lợi dụng sơ hở của người quản lý tài sản để nhanh chóng giật lấy tài sản và chiếm đoạt tài sản đó.

Án đã tuyên đối với người chưa thành niên phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi, thì không tính để xác định tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

Điều 136 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về hành vi cướp giật tài sản.

Theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 thì: Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: "1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm".

Điều 133 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 về Tội cướp tài sản.

Mức án của tội cướp giật tài sản được quy định tại Điều 136 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tòa sẽ dựa vào các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để đưa ra hình phạt nhẹ nhất cho án phạt tội cướp giật.

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: 1. Người được miễn hình phạt. 2. Người bị kết án không phải về các tội quy định tại Chương XI và Chương XXIV của Bộ luật này, nếu từ khi chấp hành xong bản án.

Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

Cướp tài sản là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.