Công ty mẹ cũng như công ty con đều là doanh nghiệp được hình thành theo Luật doanh nghiệp và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác.

Bảo lãnh là việc người thứ ba, cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Đương đơn phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể, hội đủ điều kiện xin visa du lịch Mỹ theo quy định của Luật Nhập Cư và Quốc Tịch của Mỹ. Viên chức lãnh sự tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán sẽ quyết định xem bạn có đủ điều kiện xin visa hay không...

Để mời và bảo lãnh người nước ngoài được thì yêu cầu Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam phải xin chấp thuận nhập cảnh cho người nước ngoài tại Cục quản lý xuất nhập cảnh trước khi người nước ngoài đến Việt Nam.

Việc bảo lãnh được thực hiện trong các trường hợp sau đây: a) Người lao động đi làm việc theo Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Thị thực định cư bao gồm 5 loại sau: Các thành viên trực hệ; Các thành viên gia đình; Thị thực làm việc; Thị thực dành cho người trúng thưởng; Thị thực trẻ Lai.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp con ngoài giá thú có bảo lãnh ra nước ngoài được không.

Người được nhận làm con nuôi 1. Trẻ em dưới 16 tuổi 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi...

Đối với hợp đồng ký trước ngày 01/07/2015 khi Luật luật kinh doanh bất động sản 2014 chưa có hiệu lực pháp lý thì sẽ áp dụng Luật kinh doanh bất động sản 2006...

Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn bảo lãnh cho con sang Mỹ định cư.

Điều kiện để xin cấp visa này đối với người bảo lãnh như sau: Người bảo lãnh là công dân hoặc thường trú nhân Úc. Người bảo lãnh đã kết hôn hoặc có mối quan hệ trên 12 tháng với đương đơn.

Luật sư tư vấn bảo lãnh ngân hàng...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trách nhiệm của người bảo lãnh khi nghĩa vụ trả nợ đến hạn.

Trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì các tài sản này được bán đấu giá.

Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

Bộ Luật Hình sự 2015 không có quy định về việc nộp tiền để thay thế cho hình phạt tù khi phạm tội môi giới mại dâm.

Ngân hàng được phép phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng trong trường hợp phát hành bảo lãnh bằng ngoại tệ cho Khách hàng là nhà thầu phụ theo Hợp đồng thầu phụ ký với nhà thầu chính là pháp nhân nước ngoài trong một số trường hợp luật định.

Điều 9. Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu: Ngôn ngữ sử dụng trong đấu thầu là tiếng Việt đối với đấu thầu trong nước; là tiếng Anh hoặc tiếng Việt và tiếng Anh đối với đấu thầu quốc tế."

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thắc mắc có phải sau khi ly dị 05 năm mới được kết hôn và bảo lãnh người sang Úc, đúng hay sai?