Cá nhân hoạt động thương mại có các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là "thương nhân".

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh.

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối, những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện.

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 39/2007/NĐ-CP quy định về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Người bán trên các mạng xã hội phải tuân thủ những quy định của Nghị định số 52/2013. Theo đó, phải cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin tối thiểu về tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân...

Những cá nhân thực hiện các hoạt động th­ương mại theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 03 năm 2007 về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

Vợ chồng tôi về hưu, nay dự định mở cửa hàng bán tạp hóa, trông giữ xe, cắt tóc… tại nhà thì có phải xin phép cơ quan Nhà nước hay phải nộp thuế không. Rất mong nhận giải đáp của chuyên mục (Phạm Văn Thông, Hà Nội).

Bán hàng tạp hóa không thuộc các trường hợp không phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ thì người hoạt động thương mại có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh.

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh

Cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập không phải đăng ký kinh doanh.

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn quy định.

Việc mua hoa quả từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ là một hoạt động thương mại và không phải đăng ký kinh doanh.

Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và niêm yết giá bán hóa đơn theo nguyên tắc trên...

Thành tố thứ nhất của tên hộ kinh doanh là loại hình “Hộ kinh doanh”, việc đặt tên là cơ sở kinh doanh là không hợp pháp

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh.

Hộ gia đình thuộc diện sản xuất nông nghiệp có thu nhập thấp theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương thì không phải đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ bảo hiểm cho người lao động làm việc cho công ty chưa có đăng ký kinh doanh.

Việc doanh nghiệp cho thuê lại phần văn phòng hoặc nhà xưởng bỏ trống là hoạt động kinh doanh bất động sản. Do đó, doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản và phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện của lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản.

Khi chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, vẫn được ký các loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Để được đặt mua hóa đơn thì bạn phải đăng ký kinh doanh và có đăng ký kinh doanh ngành nghề liên quan đến mặt hàng mà cơ sở bạn muốn thực hiện gia công.