Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Đối với việc không đóng bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian 1 năm này,công ty có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP

Quyết định số 959/QĐ-BHXH quy định về tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trường hợp người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (ký hợp đồng lao động 01 năm) mà trước đó đã đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 03 tháng thì sẽ được hoàn trả lại một phần số tiền đã đóng trước đó.