-->

Quy định về việc trả lương làm thêm giờ cho người lao động

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, BLLĐ 2012 cũng như các văn bản có liên quan đã có những quy định pháp luật đề cập đến vấn đề này.

Ngoài việc người lao động có vi phạm dẫn đến bị ngừng việc thì trong mọi trường hợp khác, người sử dụng lao động đều phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lương cho người lao động, đặc biệt là khi người sử dụng yêu cầu người lao động làm thêm giờ.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Điều 104, Bộ luật lao động 2012 quy định về thời gian làm việc:“Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần".Còn việc làm thêm giờ: là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Điều kiện để người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ

- Khi được sự đồng ý của người lao động.

- Bảo đảm số giờ làm thêm không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; 30 giờ trong 01 tháng và không quá 200 giờ trong 01 năm; trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm (Khi tổ chức làm thêm giờ từ 200 – 300 giờ/năm thì người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho Sở lao động – thương binh và xã hội địa phương).

- Sau mỗi đợt làm thêm nhiều ngày nhiều giờ liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Quy định về tiền lương làm thêm giờ

Điều 97 BLLĐ 2012 quy định người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

- Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%

- Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%

- Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Như vậy, theo quy định trên thì khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nào thì được trả lương làm thêm tính theo ngày đó; cách tính lương làm thêm giờ cho người lao động phải đảm bảo các yêu cầu và nguyên tắc nêu trên, đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm thêm giờ được trả lương ít nhất bằng các mức tương ứng theo quy định tại Điều 97 BLLĐ 2012.

Luật gia Nguyễn Thị Tâm - Phòng tư vấn pháp luật trực tuyến của Công ty Luật TNHH Everest,tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.