-->

Phải làm gì khi chủ đầu tư không giao nhà dù đã thanh toán đủ tiền?

Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán.

Hỏi: Tôi có ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư, hạn bàn giao nhà vào tháng 8/2015 nhưng trong quá trình xây dựng đã bị trễ tiến độ tới nay là tháng 5/2016 mới bàn giao được cho tôi. Trong hợp đồng có quy định về việc trả phạt nếu bàn giao nhà trễ và ngoài ra trong quá trình chờ đợi bàn giao tôi và chủ đầu tư đã lập bản phụ lục hợp đồng ghi rõ phần tiền trả phạt và phương thức thanh toán lãi phạt: chủ đầu tư sẽ thanh toán bằng tiền mặt tại thời điểm bàn giao căn hộ. Vì vậy tới ngày bàn giao là tháng 5/2016 tôi đã thanh toán phần còn lại sau cấn trừ tiền phạt của chủ đầu tư và yêu cầu giao nhà cho tôi nhưng phía chủ đầu tư không chịu xuất hóa đơn và giao nhà cho tôi mà yêu cầu tôi phải thanh toán đủ không được cấn trừ. Đề nghị Luật sư tư vấn, theo điều 380 của Luật dân sự thì cả hai đã tới hạn thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì sẽ thanh toán phần chênh lệch như vậy tôi đã làm đúng phải không? (Huy Hoàng - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phùng Thị Huyền - Tổ tư vấn pháp luật dân sự Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan tới vấn đề anh chị hỏi, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Luật kinh doanh năm 2014 về vấn đề mua bán, kinh doanh bất động sản như sau:

- Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản: "1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật ..... 4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. 5. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản". (Điều 13)

- Về thanh toán trong giao dịch bất động sản: "1. Việc thanh toán trong giao dịch bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng và phải tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán. 2. Việc phạt và bồi thường thiệt hại do bên mua, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê, bên thuê mua chậm tiến độ thanh toán hoặc bên bán, bên chuyển nhượng, bên cho thuê, bên cho thuê mua chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng". (Điều 16)

- Về nghĩa vụ của bên bán nhà, công trình xây dựng: "1. Thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có). 2. Bảo quản nhà, công trình xây dựng đã bán trong thời gian chưa bàn giao cho bên mua. 3. Thực hiện các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. 4. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng. 5. Bảo hành nhà, công trình xây dựng đã bán theo quy định tại Điều 20 của Luật này. 6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. 7. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 8. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng". (Điều 22)

- Về quyền của bên mua nhà, công trình xây dựng: "1. Yêu cầu bên bán hoàn thành các thủ tục mua bán nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng. 2. Yêu cầu bên bán giao nhà, công trình xây dựng theo đúng thời hạn, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong hợp đồng; giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và hồ sơ có liên quan theo thỏa thuận trong hợp đồng ..... 5. Các quyền khác trong hợp đồng". (Điều 23)

Như vậy, trong trường hợp của anh (chị), anh (chị) và công tyđã thỏa thuận mức phạt vi phạm khi công ty chậm giao nhà và thỏa thuận chi tiết phương thức thanh toán lãi phạt trong phụ lục hợpđồng, như vậy, việc anh (chị) cấn trừ trực tiếp số tiền phạt vi phạm vào số tiền còn lại khi phải giao cho chủđầu tư làđúng quyđịnh của Điều 308, Bộ Luật Dân sự 2005vàđúng theo thoả thuận của hai bên.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật dân sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.