-->

Mở thêm cơ sở sản xuất kinh doanh, thủ tục như thế nào?

Để mở cửa hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh mà 2 cơ sở này khác địa điểm của trụ sở chính, trong cùng một thành phố thì cần thực hiện các thủ tục theo khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015.

Hỏi: Công ty X là công ty Cổ phần, hiện tại công ty X muốn mở thêm cơ sở sản xuất kinh doanh và cửa hàng bán nông sản sạch. Đề nghị Luật sư tư vấn, khi mở cửa hàng và cơ sở sản xuất cần những thủ tục gì? (Nguyễn hà - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Hà Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Để mở cửa hàng và cơ sở sản xuất kinh doanh mà 2 cơ sở này khác địa điểm của trụ sở chính, trong cùng một thành phố thì căn cứ Điều 33 Nghị định 78/2015 về đăng kí doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục như sau:

"Điều 33: Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1.Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửiThông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh,văn phòng đại diện. Nội dung Thông báo gồm: a) Mã số doanh nghiệp; b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; c) Tên chi nhánh,văn phòng đại diện dự định thành lập; d) Địa chỉ trụ sởchi nhánh, văn phòng đại diện; đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; e) Thông tin đăng ký thuế; g) Họ, tên; nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện; h) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp".

Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu côngty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.