-->

Luật sư tư vấn về thuế cho Doanh nghiệp?

Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư...

Hỏi: Công ty chúng tôi là DN sản xuất kinh doanh được thành lập từ năm 2000, có trụ sở và nhà máy sản xuất tại TPHCM, với ngành nghề kinh doanh đăng ký là sản xuất giấy bao bì làm thùng carton.Trường hợp công ty tôi dự kiến đầu tư mở rộng thêm 01 nhà máy tại địa bàn KCN Bàu Bàng, huyện Bến cát Tỉnh Bình Dương (Thời gian đầu tư dự kiến 03 năm từ 2016-2019) tổng vốn dự kiến đầu tư trên 200 tỉ1) Như vậy, những tài sản cố định thuộc dự án đầu tư mở rộng tăng thêm đó có được bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại TPHCM không?2) Giả sử sau khi đầu tư tạo ra thu nhập tính thuế từ năm 2020 trở đi Doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mới mở rộng không? (Nguyễn Nhật - Hồ Chí Minh)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Phạm Thị Mai Phương - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

1.Những tài sản cố định thuộc dự án đầu tư mở rộng tăng thêm đó có được bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện tại TPHCM không?

Theo thông tin bạn đã cung cấp việc thành lập dự án đầu tư mở rộng tạiBàu Bàng tuy nhiên bạn không cung cấp rõ việc mở dự án dẫn tới việc thành lập chi nhánh hay công ty con... tại công ty bạn, vì thế cần phải phụ thuộc vào việc tổ chức bộ máy kế toán là phụ thuộc hay độc lập thì mới có thể kế luận là có được bù trừ hay không được bù trừ.

Vậy nếu tại Bàu Bàng thực hiện mở đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì số thuế GTGT sẽ chị thực hiện khấu trừ và ke khai tại bàu bàng. Nếu hạch toán phụ thuộc thì trường hợp này thuế GTGT sẽ được kê khai và khấu trừ tại trụ sở chính. (156/2013/TT-BTC)

2. Sau khi đầu tư tạo ra thu nhập tính thuế từ năm tài chính 2020 trở đi Doanh nghiệp có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mới mở rộng không?

Trước hết để được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, doanh nghiệp của bạn cần đáp ứng được một trong ba tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiếp và hướng dẫn áp dụng Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, theo đó:

Dự án đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
- Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
- Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư;
- Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
Cũng theo quy định này, thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.
Nếu tính đến năm 2020 dự án đầu tư mở rộng của doanh nghiệp bạn tại KCN Hàu Bằng mới tạo ra thu nhập chịu thuế thì thời hạn miễn giảm thuế sẽ được tính từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời hạn miễn giảm thuế được tính từ năm thứ tư tức là từ năm 2020. Do vậy, từ năm 2020, Doanh nghiệp của bạn vẫn được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.