-->

Luật sư tư vấn thành lập công ty cho vay tín dụng?

Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Hỏi: Tôi đang dự định thành lập công ty cho vay tín dụng. Vậy xin hỏi, tôi muốn lập lập công ty thì cần giấy phép gì hợp pháp cho hoạt động này? Công ty phải đóng những loại thuế gì sau khi hoạt động chính thức? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi để tôi có thêm kiến thức trước khi thành lập công ty. (Nguyễn Bình - Hà Nội)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật tố tụng của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Với trường hợp của bạn, bạn muốn thành lập công ty cho vay tín dụng, lĩnh vực kinh doanh này là một trong những hoạt động ngân hàng (Khoản 1 Điều 6 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam), theo đó không phải tất cả các chủ thể đều được đăng ký kinh doanh đối với hoạt động này. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật số 47/2010/QH12) cụ thểĐiều 8 về quyền hoạt động ngân hàngghi nhận:

“1. Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép thì được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

2. Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán”.

Mặt khác, tạiKhoản 16 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng quy định: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”.

Như vậy, cho vay là một hình thức cung cấp tín dụng thuộc hoạt động của Ngân hàng. Chỉ có các tổ chức tín dụng thì mới có thể kinh doanh các hoạt động của Ngân hàng. Trong đó, tổ chức tín dụng phải đăng kí kinh doanh theo từng hình thức tương ứng ví dụ ngân hàng thì phải được thành lập công ty dưới dạng công ty cổ phần hoặc tổ chức tài chính vi mô được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn.Cá nhân không được đăng kí kinh doanh các hoạt động của ngân hàng. Vì vậy, trong trường hợp này, để có thể thực hiện kinh doanh cho vay tín dụng, phải đáp ứng điều kiện là bạn đã thành lập doanh nghiệp và hoạt động dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, sau đó mới có thể, vì cá nhân bạn không thể trực tiếp thành lập công ty tài chính (một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng).

Để được cấp giấy phép thành lập công ty tài chính cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng:

“1. Tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50của Luật này;

d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng”.

Ngoài ra, bạn có thểm tham khảo các quy định về điều kiện này tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 30/2015/TT-NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Về mặt hồ sơ giấy tờ để xin thành lập công ty tài chính sẽ do Ngân hàng quy định (bạn tham khảo tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN).

Sau khi thực hiện hoạt động kinh doanh bạn sẽ phải đóng các loại thuế sau:

-Thuế môn bài: một loại thuế trực thu,thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thuế giá trị gia tăng

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

-Thuế thu nhập cá nhân.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật tố tụng mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.