Luật sư tư vấn khi ký hợp đồng cộng tác viên với nhân viên kinh doanh

Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Đề nghị luật sư tư vấn về việc tham gia bảo hiểm xã hội và nộp thuế thu nhập cá nhân của các cộng tác viên kinh doanh.

Tóm tắt câu hỏi của khách hàng: Tôi mới được tuyển dụng vào Phòng nhân sự của Công ty TNHH kinh doanh đồ gia dụng. Tôi thấy hiện nay công ty đang ký hợp đồng cộng tác viên với nhân viên kinh doanh (thời gian làm việc tự do). Công ty trả phụ cấp hàng tháng cho các công tác viên này là 2,5 triệu đồng, gồm: xăng 01 triệu đồng, điện thoại 500 ngàn đồng, trang phục 500 ngàn đồng, ăn trưa 500 ngàn đồng. Ngoài ra các cộng tác viên còn hưởng hoa hồng theo doanh thu bán hàng (thường có thu nhập 08 đến 10 triệu đồng/tháng). Xin hỏi luật sư, liệu công ty có phải đóng bảo hiểm cho những cộng tác viên này hay không, nếu hợp đồng ký với họ là 01 năm? Các cộng tác viên này có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? (Việt Anh - Hòa Bình)

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài (24/7): 1900 6198

Trả lời của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn pháp luật (24/7): 1900 6198

- Về việc tham gia bảo hiểm xã hội:

Bộ luật lao động năm 2012 quy định: "Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: (a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. (b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. (c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng" (khoản 1 Điều 22).

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về đối tượng áp dụng: "1- Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm: (a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên..." (điểm a khoản 1 Điều 2).

Anh (chị) cho biết, công ty không ký hợp đồng lao động mà ký hợp đồng cộng tác viên. Về nguyên tắc, đây là dạng hợp đồng dân sự mà không phải hợp đồng lao động. Do đó pháp luật lao động không điều chỉnh về loại hợp đồng này. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì: chỉ những trường hợp người làm việc theo hợp đồng lao động mà có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên thì phải đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp anh (chị) hỏi, các cộng tác viên không phải là người lao động (không ký hợp đồng lao động), nên không phải tham gia bảo hiểm xã hội.

- Về việc nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

Vì hợp đồng cộng tác viên không phải là hợp đồng lao động, nên khi trả thu nhập cho người lao động, tổ chức trả thu nhập phải có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trước khi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp này các cộng tác viên không được tính giảm trừ gia cảnh. Cụ thể, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 quy định: "Các tổ chức, cá nhân trả tiềncông, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động(theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân".

Tư vấn được thực hiện bởi: Luật gia Bùi Thị Phượng - Phòng Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest, Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật:1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.