-->

Luật sư tư vấn: Hóa đơn viết sai thì xử lý như thế nào?

Luật sư tư vấn, trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Hỏi: Cho tôi hỏi là tôi nhỡ tay xé mất cả ba liên hóa đơn mà mới chỉ ghi sai tên công ty và bây giờ không tìm lại được thì phải làm sao? (Đỗ Vũ Hà - Hà Nội).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật kế toán - thuế của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Thứ nhất trường hợp này của công ty bạn viết sai hóa đơn chưa giao cho khách hàng vậy trường hợp sai hóa đơn nêu trên về cách xử lý được hướng dẫn cụ thể tại Điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

" Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập. 1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai."

Tuy nhiên trường hợp này của bạn do không biết cách xử lý khi lập sai hóa đơn đã tiến hành xé rời hóa đơn khỏi cuống của doanh nghiệp và làm mất vậy trường hợp mất hóa đơn thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tại điều 24 như sau:

"Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn. 1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó."

Vậy trường hợp này trong khoảng trời gian 05 ngày kể từ ngày phát hiện ra mất cháy hỏng hóa đơn cần báo cáo ngày trên cơ quan thuế bằng mẫu BC21/AC để cơ quan thuế biết và có hướng xử lý, nếu không báo cáo kịp thời sẽ bị sử lývi phạm hành chính về lĩnh vực hóa đơn tại

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật kế toán - thuế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.