Kinh doanh nhỏ có thể lựa chọn mô hình doanh nghiệp tư nhân hay công ty trách nhiệm hữu hạn?

Theo quy định của pháp luật thì có hai hình thức doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí quy mô nhỏ đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên.

Ưu và nhược điểm của hai hình thức doanh nghiệp này theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 được phân tích như sau.

   Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

1. Hình thức doanh nghiệp:

Theo quy định của pháp luật thì có hai hình thức doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí quy mô nhỏ đó là doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên. Ưu và nhược điểm của hai hình thức doanh nghiệp này theo quy định Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ đầu tư

Do tổ chức hoặc cá nhân làm chủ

Cá nhân

Tư cách pháp nhân

Có tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Trách nhiệm pháp lý

Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

Cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Tăng giảm vốn

Không được giảm vốn điều lệ.

Có thể tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư them hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Có quyền tăng giảm vốn đầu tư trong quá trình hoạt động và phải ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Chỉ được giảm vốn xuống thấp hơn vốn đầu tư ban đầu sau khi đã đăng kí với cơ quan đăng kí kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức

Có thể lựa chọn 01 trong 02 mô hình sau:

- Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

- Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Chủ sở hữu tự quản lý hoặc thuê người quản lý.

Như vậy, dựa theo bảng so sánh trên có thể lựa chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu của chủ doanh nghiệp.

   Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198


2. Thủ tục thành lập công ty TNHH thành viên:

Bạn có hoàn toàn có thể tự mình thực hiện các thủ tục thành lập công ty như sau:

Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty bao gồm các tài liệu:

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ bao gồm những loại giấy tờ như sau:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2- Điều lệ công ty.

3- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân; b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức".

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Thị Hoài Thương - Luật sư của Công ty Luật TNHH Everest

    Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

    1. Bài viết trong lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
    2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
    3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, E-mail:[email protected].