-->

Kinh doanh khó khăn có được giảm mức thuế khoán?

Hộ kinh doanh khi kinh doanh khó khăn thì có thể thực hiện việc khai để điều chỉnh xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán.

Trường hợp kinh doanh không thuận lợi và gặp một số khó khăn nên ảnh hưởng đến thu nhập của hộ kinh doanh, thì hộ kinh doanh đó có thể đề nghị để giảm thuế.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:“Cơ quan thuế trực tiếp kiểm tra hồ sơ ra quyết định miễn thuế, giảm thuế đối với các trường hợp sau đây:1- Miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân:a) Nguyên tắc miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân:Đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo việc xét giảm thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo năm dương lịch...”.

Tại Điểm c, Khoản 4, Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:“c) Cá nhân nộp thuế khoán trong năm có thay đổi về hoạt động kinh doanh (ngành nghề, quy mô, địa điểm, ...) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanh không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán. Trường hợp có thay đổi ngành nghề kinh doanh thì thực hiện điều chỉnh bổ sung theo thực tế của ngành nghề kinh doanh thay đổi”.

Tại Khoản 2, 3 Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:“Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán cụ thể như sau:- Cá nhân nộp thuế khoán khai thuế đối với doanh thu khoán theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư này.3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ mười (10) kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi ngành nghề, quy mô kinh doanh”.

Căn cứ các quy định trên, thì hộ kinh doanh, thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán, trong năm do kinh doanh không thuận lợi ảnh hưởng đến thu nhập thì không thuộc trường hợp được miễn, giảm thuế theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Trường hợp trong năm hộ kinh doanh có doanh thu khoán thay đổi giảm từ 50% trở lên thì thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD và gửi đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC để cơ quan thuế có cơ sở xác định lại doanh thu khoán, mức thuế khoán và các thông tin khác về cá nhân kinh doanh cho thời gian còn lại của năm tính thuế theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 6 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Phòng tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn 1900 6198, tổng hợp.

Khuyến nghị:
  1. Bài viết được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý Vị đây chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết.
  3. Trường hợp cần giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 19006198, E-mail: [email protected], [email protected].