Không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định 52/2012/NĐ-CP quy định Về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Hỏi: Tôi hiện đang là quản lý 1 khách sạn, ngày 1/10/2015 Phòng Cảnh sát PC&CC tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC tại Khách sạn tôi quản lý. Qua kiểm tra thì phát hiện sai sót trong khâu quản lý về PCCC, và bị phạt 15.000.000đồng. Ngày 5/10/2015 Phòng cảnh sát PC&CC ra quyết định xử phạt khách sạn của tôi. Ngày 9/10/2015 Lễ tân khách sạn ký biên bản nhận quyết định xử phạt, thời hạn nộp phạt là 10 ngày kể từ ngày giao quyết định. Nhưng giám đốc tôi vẫn không thi hành quyết định nộp phạt mặc dù Phòng Cảnh sát PC&CC có gửi thông báo lần 2 (vì ông cho rằng không ký biên nhận quyết định nên không biết mặc dù là lúc tiến hành kiểm tra ông có mặt ở đó và đã ủy quyền lại cho kế toán).Vậy tôi muốn hỏi là cơ quan Cảnh sát PC&CC làm đúng pháp luật với khách sạn tôi quản lý hay không? và cơ quan đó có được phép ra quyết định cưỡng chế buộc thi hành quyết định xử phạt đó hay không? (Thế Hùng - Lạng Sơn)
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy bạn có thể tìm hiểu theo Nghị định 52/2012/NĐ-CP.

"Còn đối với việc giám đốc bạn mặc dù đã được thông báo 2 lần mà vẫn không thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ bị xử lí theo quy định tại điều 78 Luật xử lí vi phạm hành chính 2012 và điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 105/2014/TT-BTC".

Điều 78 Thủ tục nộp tiền phạt như sau:

"1.Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp”.

Điều 5. Thủ tục thu tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

"1. Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân vi phạm hành chính được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.
2a. Cách xác định thời gian để tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt như sau:
d) Đối với các trường hợp cố tình không nhận quyết định xử phạt thì thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt, cưỡng chế thông báo cho Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt về thời điểm được coi là giao quyết định xử phạt để Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt tính tiền chậm nộp phạt.
đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức bị xử phạt cố tình không nộp tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt, thì các đơn vị Kho bạc Nhà nước nơi thu phạt hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính trên quyết định xử phạt; đồng thời, vẫn tính tiền nộp chậm thi hành quyết định xử phạt và ghi rõ trên biên lai thu phạt số tiền chậm nộp tính đến ngày nộp tiền mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt chưa nộp".

Vậy khi quá thời hạn mà giám đốc bạn cố tình không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thìsẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hành chính mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.