-->

Hồ sơ, thủ tục đăng ký công ty TNHH như thế nào?

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp. Điều 27 Luật Doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Hỏi: Em trai tôi muốn thành lập một công ty TNHH, nhưng lại chưa hiểu rõ các quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đề nghị Luật sư tư vấn giúp. (Văn Đại)
sdff

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách thành viên.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trong đó, Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được quy định tại điều 24; Điều lệ công ty quy định tại điều 25; Danh sách cổ đông sáng lập quy định tại điều 26 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 27 Luật Doanh nghiệp quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Ngưi thành lp doanh nghip hoc ngưi đưcy quyn gi hsơ đăng ký doanh nghip theo quy đnh ti Lut này cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhim xem xét tính hp lca hsơ đăng ký doanh nghip và cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip trong thi hn 03 ngày làm vic, ktngày nhn hsơ. Trưng hp tchi cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip thì phi thông báo bng văn bn cho ngưi thành lp doanh nghip biết. Thông báo phi nêu rõ lý do và các yêu cu sa đi, bsung hsơ.

3.Chính phquy đnh chi tiết trình t, thtc, hsơ đăng ký doanh nghip, sphi hp liên thông gia các cơ quan trong cp Giy chng nhn đăng ký doanh nghip, đăng ký lao đng, bo him xã hi và đăng ký doanh nghip qua mng thông tin đin t

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.