Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và hạn mức nhận chuyển nhượng

Luật sư tư vấn về hạn mức sử dụng đất...

Hỏi: Trước đây bố chồng tôi được cấp 400 m2 đất ở nhưng đã cắt chia cho các con và hiện tại ông chỉ còn sử dụng 100 m2. Xin hỏi Luật sư, nếu bố tôi chuyển thêm 100 m2 nữa thì có tính vượt hạn mức không (vùng đất này được quy định mỗi hộ chỉ được cấp tối đa 400 m2)? (Phạm Thanh Thảo - Bắc Cạn)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Ánh Vân - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Hạn mức công nhận quyền sử dụng đất là diện tích sử dụng đất theo quy định tại từng địa phương, từng thời điểm của hộ gia đình hoặc cá nhân phù hợp theo quy hoạch của địa phương. Theo như tình huống của bạn, bố chồng bạn hiện nay chỉ sử dụng 100m2 trong 400m2 đất được cấp ban đầu. Nếu việc tách thửa (đất đã cắt chia cho các con) đã được thực hiện đăng ký với Ủy ban nhân dân xã, diện tích đất này đã sang tên thì việc nhận chuyển nhượng thêm 100m2 đất không được tính là vượt hạn mức.
Nếu hiện tại, bố chồng bạn chưa thực hiện việc tách thửa, có nghĩa là dù chỉ sử dụng 100m2 đất thì trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn công nhận, hiện tại bố chồng bạn đang sử dụng 400m2. Khi đó, việc nhận chuyển nhượng thêm 100m2 đất là vượt hạn mức quyền sử dụng đất tại địa phương bạn.
Để thực hiện nhận chuyển nhượng thêm 100m2 đất, bố chồng bạn phải thực hiện tách thửa theo trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

"1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau: a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất; b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa; c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.