-->

Giải thể doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Hỏi: Vì đã kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty và không có quyết định gia hạn và mọi khoản chi phí đều đã thanh toán xong nên công ty tôi muốn giải thể. Đề nghị Luật sư tư vấn: Công ty tôi có được giải thể không? Nếu được giải thể thì cần chuẩn bị những gì? (Ngô Nam - Hòa Bình)

c

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Dư Hồng Nhung -Công ty LuậtTNHH Everest - trả lời:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 (LDN) quy định như sau:

“Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp
Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;”
(điểm a khoản 1 Điều 201)

“Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợnghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.” (khoản 2 Điều 201)

“Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm giấy tờ sau đây:
a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
b) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
c) Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);
d) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”
(khoản 1 Điều 204)

Như vậy, công ty chị thuộc trường hợp được giải thể quy định tại điểm a khoản 1 Điều 201 và đáp ứng đủ điều kiện giải thể doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 201 LDN.

Khi giải thể doanh nghiệp công ty chị cần chuẩn bị hồ sơ giải thể doanh nghiệp gồm giấy tờ quy định tại khoản 1 Điểu 204 LDN.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.