-->

Dịch vụ tư vấn pháp luật chứng khoán

Phạm vi và nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật chứng khoán của Công ty Luật TNHH Everest, bao gồm: Tư vấn thành lập công ty chứng khoán; Thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty chứng khoán; Tư vấn về việc đăng ký công ty đại chúng...

Phạm vi và nội dung dịch vụ tư vấn pháp luật chứng khoán của Công ty Luật TNHH Everest, bao gồm:
 1. Tư vấn thành lập công ty chứng khoán;
 2. Thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập công ty chứng khoán.
 3. Tư vấn về việc đăng ký công ty đại chúng.
 4. Tư vấn điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.
 5. Thẩm tra pháp lý doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng.
 6. Tư vấn pháp luật chứng khoán về việc tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cố phiếu riêng lẻ cho các công ty đại chúng.
 7. Tư vấn kiểm soát hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết.
 8. Tư vấn kiểm soát tuân thủ pháp luật chứng khoán của các tổ chức niêm yết.
Tu vấn pháp luật Chứng khoán
>>>Luật sư tư vấn pháp luật chứng khoán qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Các hình thức tư vấn pháp luật chứng khoán do các Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, bao gồm:
 1. Tư vấn trực tuyến qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 (nhánh số 5);
 2. Tư vấn qua thư điện tử - E-mail: [email protected];
 3. Tư vấn bằng hình thức văn bản văn bản (thư tư vấn, soạn thảo hợp đồng, giao dịch...);
 4. Tư vấn trực tiếp tại Văn phòng của Công ty Luật TNHH Everest hoặc tại địa chỉ của Khách hàng;
 5. Các hình thức cung cấp dịch vụ khác phù hợp với yêu cầu của Khách hàng.
Phí dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp:
 1. Phí tư vấn trực tiếp: 500.000 đồng/giờ (thời gian chờ, thời gian để đi lại theo yêu cầu của khách hàng có thể được tính phí tùy trường hợp cụ thể);
 2. Thư tư vấn: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (tương ứng với thời gian không quá một ngày làm việc của luật sư);
 3. Công văn pháp lý: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (thay mặt Khách hàng gửi yêu cầu pháp lý đến người thứ ba buộc thực hiện nghĩa vụ pháp lý);
 4. Đơn từ, văn bản pháp lý khác: 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng/bản (áp dụng cho các đơn, thư hành chính, tố tụng);
 5. Dịch thuật pháp lý: 200.000 đồng/trang (văn bản thông thường) và 500.000 đồng/trang (đối với hợp đồng).