-->

Dịch vụ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến cho các tổ chức, doanh nghiệp.

"Mạng xã hội (social network) là hệ thống thông tin cung cấp cho cộng đồng người sử dụng mạng các dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, chia sẻ và trao đổi thông tin với nhau, bao gồm dịch vụ tạo trang thông tin điện tử cá nhân, diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh, hình ảnh và các hình thức dịch vụ tương tự khác".

"Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, thiết lập mạng xã hội khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội" (khoản 4 Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP).
Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
Cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan:
  1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính xin cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến;
  2. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến;
  3. Tư vấn về yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, cách thức hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến;
  4. Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến;
  5. Các nội dung pháp lý khác.
Luật sư, Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest đại diện khách hàng thực hiện các công việc:
  1. Nộp, rút, bổ sung hồ sơ tại Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông;;
  2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại có liên quan tới thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến;
  3. Theo dõi quá trình thực hiện và nhận kết quả giải quyết thủ tục xin cấp Giấy phép đăng ký mạng xã hội trực tuyến.
Thời gian thực hiện và phí dịch vụ:
  1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 05 ngày làm việc (kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định).
  2. Mức phí dịch vụ: Liên hệ chi tiết.