-->

Dịch vụ cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động được coi là cơ sở pháp lý cao nhất đảm bảo điều kiện pháp lý để người lao động nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Khi giấy phép lao động hết hạn, người nước ngoài có thể làm thủ tục để gia hạn giấy phép lao động.

Các trường hợp cấp lại giấy phép lao độngcho người nước ngoài:

 1. Giấy phép lao động bị mất;
 2. Giấy phép lao động bị hỏng;
 3. Giấy phép lao động hết hạn;
 4. Các thông tin trên giấy phép lao động bị thay đổi như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp hộ chiếu, địa điểm làm việc, nơi làm việc.
  Cấp lại giấy phép lao động
  Cấp lại giấy phéṕp lao động

Hồ sơ đề nghịcấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài, gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động theo quy định;
 2. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng);
 3. Các giấy tờ đối với người lao động nước ngoài: (i) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do Giấy phép bị mất, hỏng, thay đổi thông tin phải có bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật và giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất); (ii) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động do Giấy phép hết hạn phải có giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) còn thời hạn ít nhất 05 ngày, nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động đã được cấp hết hạn; Giấy chứng nhận sức khỏe theo; Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài và Các giấy tờ chứng minh người lao động tiếp tục làm việc (Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm,…).

Thời hạn cấp, cấp lạigiấy phép lao độngcho người nước ngoài:

 1. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp do giấy phép bi mất, hỏng, thay đổi thông tin bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.
 2. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại trong trường hợp Giấy phép lao động hết hạn là không quá 02 năm.

Thời gian thực hiện và mức phí thực hiệncấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài:

 1. Thời gian thực hiện: (i) Từ 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại do giấy phép bi mất, hỏng, thay đổi thông tin; (ii) Từ 25 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại do giấy phép lao động hết hạn
 2. Mức phí dịch vụ: Liên hệ chi tiết.

Dịch vụ tư vấncấp lại giấy phép lao độngcho người nước ngoàido các Luật sư,Chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everestthực hiện:

 1. Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin giấy phép lao động;
 2. Dịch, công chứng dịch, các tài liệu phục vụ cho việc cấp lại giấy phép lao động;
 3. Tư vấn điều kiện để được cấp lại giấy phép lao động tại Việt Nam;
 4. Hoàn thiện hồ sơ cấp lại giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
 5. Thực hiện thủ tục xin cấp lại giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.