Địa điểm đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể là nhà riêng được không?

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về địa điểm đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể là nhà riêng của chủ sở hữu có được không.

Hỏi: Tôi muốn đăng ký kinh doanh hộ cá thể do tôi làm chủ. Vì ngành nghề sản xuất nên tại nhà tôi không được tôi phải đi thuê nơi khác để sản xuất vậy tôi xin đăng ký địa chỉ tên kinh doanh tại nhà tôi có được không? Hay phải đăng ký tại nơi tôi thuê vì có thể thuê 1-2 năm rồi thuê chổ khác? (Đăng Bình - Hải Dương)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thành Đạt - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Nếu ngành nghề kinh doanh của hộ kinh doanh của bạn không phải là nghề về buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì có thể đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch.

Còn nếu hộ kinh doanh của bạn không kinh doanh nghề buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì bạn phải đăng ký kinh doanh tại nơi bạn đặt trụ sở kinh doanh tức nơi bạn thuê để sản xuất, kinh doanh. Đến khi bạn chuyển địa điểm kinh doanh thuê ở nơi khác thì bạn phải đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.

2. Việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục III-3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Khi thay đổi nội dung kinh doanh đã đăng ký, chủ hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ kinh doanh gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục VI-5 ban hành kèm theo Thông tư này và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.”

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật doanh nghệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.