Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài để quý vị tham khảo.

Trình tự thực hiện:

  1. Nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp.
  2. Giải quyết việc đăng ký thay đổi, cải chính, xác định lại: (i) Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch và Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự; (ii) Nội dung và căn cứ thay đổi, cải chính hộ tịch phải được ghi chú vào cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh và mặt sau của bản chính Giấy khai sinh; (iii) Sau khi việc thay đổi, cải chính hộ tịch đã được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, thì bản sao Giấy khai sinh từ Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi theo nội dung đã thay đổi, cải chính hoặc bổ sung.


Thành phần hồ sơ:(01 bộ)

  1. Tờ khai theo mẫu quy định
  2. Bản chính Giấy khai sinh
  3. Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch.

Thời hạn giải quyết: 05 ngày; nếu cần xác minh thêm thì thời hạn có thể kéo dài thêm 05 ngày.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Tư pháp

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định cho phép thay đổi, cải chính hộ tịch

Lệ phí (nếu có):Không quá 50.000 đồng

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):Không

Quý vị có thể liên hệ vớiCông ty Luật TNHH Everestđể được tư vấn chi tiết:
  1. Trụ sở: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Văn phòng giao dịch Long Biên: Tầng 2, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch Đống Đa: Tầng 3, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
  4. Hotline: (04) 66.527.527, Hoặc: (04) 62.594.594
  5. E-mail: [email protected], Hoặc: [email protected]