-->

Có được nghỉ hưu theo quy định của Luật BHXH 2014 không?

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.

Hỏi: Bố em sinh 10/2/1966, bố em về nghỉ theo chế độ 141 cách đây vài 7 năm và không đóng bảo hiểm nữa, nhưng tính đến thời điểm bố em nghỉ thì bố em đã đóng bảo hiểm được 20 năm (và bố em có nói là bố đã đủ năm công tác), theo như chế độ hưu trí cũ thì bố em đợi đến năm tháng 2/2016 là được làm sổ hưu, nhưng chế độ hưu trí có sửa đổi và tính từ 1/1/2016. Cho em hỏi, theo luật năm 2016 bố em có được làm sổ hưu hay không? (Thanh Hòa - Tp Hồ Chí Minh)

>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Lương Thị Anh Thư - Tổ tư vấn pháp luật Lao động Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo như bạn trình bày, bố bạn có nguyện vọng về hưu trước tuổi vào năm 2016, thời điểm này sẽ áp dụng Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về nghỉ hưu trước tuổi như sau:

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

"1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;”.

Như vậy, đến năm 2016 bố bạn mới đủ 50 tuổi nên chưa đủ điều kiện để xem xét về hưu theo điều kiện bình thường, vì thế chỉ khi thuộc diện suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên theo quy định tại Khoản b Điều 55 kể trên thì mới được xem xét nghỉ hưu sớm.

Nếu không đủ điều kiện để về hưu vào năm 2016, bố bạn có thể được xem xét về hưu trước tuổi vào năm 2017 khi thuộc trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật lao động mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.