Chủ tịch Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng không có ủy quyền, có hợp pháp không?

Hợp đồng giao dịch của công ty TNHH phải do người đại diện theo pháp luật của công ty đó ký kết mới có hiệc lực pháp luật. Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyển cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

<?>Công ty TNHH X có trụ sở tại Hà Nội gồm 04 thành viên: ông Quân, ông Trung, ông Hùng, ông Đại. Theo điều lệ công ty, ông Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên, ông Đại là Giám đốc Công ty và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Ngày 14/06/2016, ông Hùng đã đại diện cho Công ty TNHH X mua 10 tấn thép của Công ty TNHH Y có trụ sở tại Hải Phòng, mà không có ủy quyền của ông Đại. Xin hỏi, hợp đồng thương mại do ông Hùng ký kết (nêu trên) có hiệu lực pháp luật hay không? (Hoàng Anh - Hải Phòng)

Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Căn cứ pháp lý quy định về người đại diện theo pháp luật:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật” (khoản 1 Điều 13).

Về quyền và nghĩa vụ của giám đốc:

"(a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty; (c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty; (d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác; (đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên; (e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên; (g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty; (h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên; (i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; (k) Tuyển dụng lao động; (l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên” (khoản 2 Điều 64).

Về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên:

"(a) Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên; (b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên; (c) Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên; (d) Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên; (đ) Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên; (e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty" (khoản 2 Điều 57).

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp (viện dẫn trên), Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được nhiên có quyền ký hợp đồng với đối tác ngoài công ty. Các hợp đồng, giao dịch của công ty trách nhiệm hữu hạn phải do người đại diện theo pháp luật của công ty đó ký kết.

Vậy trường hợp của Công ty TNHH X: ông Đại là giám đốc và là đại diện theo pháp luật của công ty nên nên ông Đại mới có thể ký kết hợp đồng nhân danh Công ty TNHH X. Ông Hùng mặc dù là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty TNHH X, nhưng tự ký kết hợp đồng thương mại với đối tác mà không có ủy quyền của ông Đại là không hợp pháp.

Bài viết được thực hiện bởi: Luật giaNguyễn Bích Phượng - Phòng Tư vấn doanh nghiệp của Công ty Luật TNHH Everest

Luật sư Nguyễn Duy Hội - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Nguyễn Bích Phượng- Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Lý do khách hàng lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật TNHH Everest:

Với đội ngũ hơn 50 luật sư, chuyên gia, chuyên viên pháp lý có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: hành chính, hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân, gia đình, đầu tư, doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, kế toán và nhiều lĩnh vực khác chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng xử lý những vụ việc phức tạp, trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với mạng lưới chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng và hệ thống đối tác, đại lý tại nhiều địa phương, chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng tốt, thời gian nhanh, chi phí hợp lý.

Với việc áp dụng công nghệ và các gói dịch vụ pháp lý đa dạng, chúng tôi có thể đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau.

Về mức thù lao luật sư của Công ty Luật TNHH Everest:

Mức thù lao được tính dựa trên các căn cứ: (i) nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý; (ii) thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý; (iii) kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao của luật sư được tính theo phương thức cơ bản là thời gian làm việc của luật sư. Ngoài ra, thù lao của luật sư có thể tính theo phương thức: (i) vụ việc với mức thù lao trọn gói; (ii) vụ việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án; (iii) hợp đồng với thù lao cố định.

Quý Khách có thể gửi liên hệ trực tiếp với Công ty Luật TNHH Everest để được cung cấp Biểu phí dịch vụ.


Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm Quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thôngtintrong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.