Chủ sở hữu công ty TNHH có quyền chuyển nhượng công ty không

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho cá nhân, tổ chức khác bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân.

Hỏi: Tôi là chủ sở hữu Công ty TNHH X chuyên kinh doanh vật liệu sắt thép. Thời gian này công ty kinh doanh không hiệu quả, thô lỗ nhiều. Biết được tôi có ý định giải thể doanh nghiệp nên người bạn của tôi đề nghị mua lại công ty. Đề nghị Luật sư tư vấn, tôi có quyền chuyển nhượng công ty không; Thủ tục như thế nào? (Hồng Nhung - Hà Nội)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 75 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“Chủ sở hữu công ty là cá nhân có các quyền sau đây: Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác” (điểm h Khoản 2).

Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định về đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:

“Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm: a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; b) Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức; Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền; c) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; d) Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng vốn; đ) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư” (Khoản 1).

Như vậy, pháp luật doanh nghiệp quy định chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền chuyển nhượng công ty cho cá nhân, tổ chức khác bằng cách chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân. Hai bên phải thực hiện hợp đồng chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng phải làm thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.