-->

Chia tài sản như thế nào trong trường hợp giấy chứng nhận chỉ ghi tên chồng?

Ô tô được mua sau khi vợ chồng chị kết hôn, mặc dù chồng chị đứng tên nhưng theo quy định của pháp luật, đây là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, khi ly hôn chị có quyền yêu cầu chia tài sản chung là chiếc ô tô này.

Hỏi: Sau khi kết hôn vợ chồng tôi có mua một xe ô tô. Xe này được chồng tôi đứng tên chủ sở hữu. Vậy khi ly hôn, tôi có được quyền yêu cầu chia tài sản là chiếc ô tô này không? Đề nghị luật sư tư vấn giúp (Tuệ Linh - Bắc Giang)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ tư vấn Luật HN&GĐ của Công ty Luật TNHH Everest trả lời:

Điều33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 (Luật HN&GĐ) quy định về tài sản chung của vợ chồng, theo đó: “1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung”.

Điều34Luật HN&GĐquy định về đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung: “1. Trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

2. Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật này; nếu có tranh chấp về tài sản đó thì được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật này”.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật nêu trên, với trường hợp của chị: chiếc ô tô được mua sau khi vợ chồng chị kết hôn, mặc dù chồng chị đứng tên nhưng theo quy định của pháp luật, đây là tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy, khi ly hôn chị có quyền yêu cầu chia tài sản chung là chiếc ô tô này.

Khuyến nghị:

  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198 hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đìnhmà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.