-->

Chia công ty TNHH một thành viên

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chia công ty TNHH một thành viên.

1. Thành phần hồ sơ:

  • Quyết định của chủ sở hữu về việc chia công ty công ty tnhh 1 thành viên
  • Giấy đề nghị đăng ký
  • Dự thảo Điều lệ công ty
  • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền.
  • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chứ
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ sở hữu hoặc một số cá nhân đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

2. Trình tự thủ tục :

Khoản 2 Điều 192Luật doanh nghiệp 2014quy định về thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần như sau:

“a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia; tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty; phương án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập; nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty. Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới phải kèm theo nghị quyết chia công ty quy định tại điểm a khoản này”.

Như vậy, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định củaLuật doanh nghiệp 2014và Điều lệ công ty. Nghị quyết chia công ty phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Điểm a, Khoản 2Luật doanh nghiệp 2014. Bên cạnh đó, thành viên, chủ sở hữu công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ phải đính kèm nghị quyết chia công ty.


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHHEverestđể yêu cầu cung cấp dịch vụ:

1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

2. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội

3. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6218

4. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].