-->

Chi nhánh có được ủy quyền để ký các hóa đơn bán hàng tại chi nhánh không?

Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ

Hỏi: Chi nhánh chúng tôi là đơn vị hạch toán phụ thuộc, nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp tại địa phương nơi đăng ký chi nhánh (công ty mẹ ở địa phương khác). Chi nhánh có con dấu, mã số thuế, hóa đơn bán hàng riêng.
Nguồn hàng kinh doanh của chi nhánh do công ty mẹ cung cấp 100% (bằng hóa đơn VAT) và công ty mẹ quyết định về công tác nhân sự. Tại chi nhánh có hai hình thức bán hàng là bán buôn tại văn phòng và bán lẻ trực tiếp tại các cửa hàng trực thuộc chi nhánh. Đề nghị Luật sư tư vấn, chi nhánh chúng tôi có được ủy quyền cho các cửa hàng trưởng ký các hóa đơn bán hàng tại chi nhánh không? (Gia Bảo - Tiền Giang)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Bùi Thị Phượng - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT - BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 quy định: "Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”. Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn".

Khoản 1 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT - BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 quy định: "Người bán hàng được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ. Hóa đơn được ủy nhiệm cho bên thứ ba lập vẫn phải ghi tên đơn vị bán là đơn vị ủy nhiệm và đóng dấu đơn vị ủy nhiệm phía trên bên trái của tờ hóa đơn (trường hợp hóa đơn tự in được in từ thiết bị của bên được ủy nhiệm hoặc hóa đơn điện tử thì không phải đóng dấu của đơn vị ủy nhiệm). Việc ủy nhiệm phải được xác định bằng văn bản giữa bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm".

Chi nhánh của anh (chị) có con dấu, mã số thuế, hóa đơn bán hàng riêng và hai hình thức bán hàng là bán buôn tại văn phòng và bán lẻ trực tiếp tại các cửa hàng trực thuộc chi nhánh nên chi nhánh này là người bán hàng. Do đó, chi nhánh phải làm ủy quyền cho các cửa hàng trưởng ký các hóa đơn bán hàng tại chi nhánh.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.