Cảnh sát giao thông mặc thường phục có quyền yêu cầu dừng xe?

<?> Khi đang lưu thông trên đường, tôi bị một người mặc thường phục yêu cầu dừng xe, xưng là cảnh sát giao thông (CSGT) và yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

Hỏi:Đề nghị luật sư cho biết, CSGT mặc thường phục có quyền được dừng phương tiện tham gia giao thông không? (Nguyễn Hương - Thanh Xuân, Hà Nội)

Thạc sĩ, Luật sư Phạm Ngọc Minh - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Thông tư 65/2012/TT-BCA của Bộ Công an ngày 30.10.2012 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của CSGT đường bộ, đã quy định rõ:
Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang: “a) Bí mật sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; b) Đấu tranh phòng, chống tội phạm; khi tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông phức tạp” (khoản 1 Điều 10);

Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang: “a) Phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát đã được người có thẩm quyền… phê duyệt. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ thời gian, địa bàn tuần tra, kiểm soát; phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để tuần tra, kiểm soát; b) Tổ tuần tra, kiểm soát phải bố trí một bộ phận cán bộ trong Tổ hóa trang (mặc thường phục) để giám sát tình hình trật tự giao thông, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi địa bàn được phân công. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành kiểm soát, xử lý theo quy định của pháp luật; Bộ phận hóa trang và bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai trong một Tổ tuần tra, kiểm soát phải giữ một khoảng cách thích hợp để luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật; c) Nghiêm cấm lạm dụng việc tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang trái quy định của pháp luật để sách nhiễu, phiền hà, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức” (khoản 3 Điều 10).
Cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong trường hợp: “Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ…” (điểm a khoản 1 Điều 15).
Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, CSGT đường bộ khi thực hiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, có thể cử một hoặc một số cán bộ mặc thường phục (hóa trang). Tuy nhiên, nhiệm vụ của bộ phận hóa trang là để bí mật sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đấu tranh phòng, chống tội phạm hoặc khi tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông phức tạp. Do đó, nếu cán bộ trong tổ hóa trang (mặc thường phục) dừng phương tiện để kiểm tra (kể cả trong trường hợp phát hiện người tham gia giao thông có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ) là trái với quy định của Bộ Công an tại Thông tư 65/2012/TT-BCA.
Báo Gia đình Việt Nam, ngày 22.09.2014

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật giao thông mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.