Cấc trường hợp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây: Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân,...

Hỏi: Trước đây vào năm 1992 gia đình em có sang một thửa đất diện tích 2070m2. Cho đến nay vẫn chưa chuyển quyền sử dụng đất. Đến khi em mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên phòng tài nguyên môi trường Huyện Châu Thành mục đích để tách số thửa đất ra và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới do em đứng tên.Nhưng Phòng tài nguyên môi trường Huyện châu thành không giải quyết và trả lời là trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất em đang giữ không có thổ cư và hồ sơ lưu của phòng tài nguyên môi trường huyện cũng không có thông tin là có thổ cư đó là thổ cư giả. Nhưng trong thời gian em sang thửa đất 2070m2 thì trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có thổ cư và em có thực hiện nghĩa vụ đóng Thuế nhà đất theo quy định. Đề nghị luật sư luật sư giải đáp giúp vấn đề em nêu trên và cho em sự hướng dẫn. ( Thùy Anh - An Giang)

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoa - tổ tư vấn pháp luật đất đai công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Theo thông tin anh (chị) cung cấp cho chúng tôi: anh (chị) mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên phòng tài nguyên môi trường Huyện Châu Thành mục đích để tách số thửa đất ra và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới do anh (chị) đứng tên. Nhưng Phòng tài nguyên môi trường Huyện châu thành không giải quyết và trả lời là trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất anh (chị) đang giữ không có thổ cư và hồ sơ lưu của phòng tài nguyên môi trường huyện cũng không có thông tin là có thổ cư đó là thổ cư giả .

Trong trường hợp nếu đất của anh (chị) là đất thổ cư (đất ở) mà UBND Xã/Huyện đã xác nhận là đất thổ cư vào năm 1992.Trong thời gian anh (chị) sang thửa đất 2070m2 thì trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có thổ cư và anh (chị) có thực hiện nghĩa vụ đóng Thuế nhà đất theo quy định. Đến năm nay phòng tài nguyên môi trường Huyện CT xác định sai loại đất và trả lời trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của anh (chị) là không có đất thổ cư thì anh (chị) có thể nộp đơn xin xác định loại đất và đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tới văn phòng đăng ký đất đai theo điều 106 Luật đất đai 2013

Điều 14. Căn cứ để xác định loại đất trên thực địa: "Việc xác định loại đất trên thực địa theo các căn cứ sau đây:1. Theo hiện trạng sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;2. Theo quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;3. Theo đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất".

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp: "1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận".

Theo Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

"1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất".

Như vậy, anh (chị) có thể thực hiện theo hướng dẫn trên của chúng tôi để đính chính lại giấy Chứng nhận QSDĐ ban đầu, từ đấy làm giấy chứng nhận quyền SDĐ mang tên anh (chị) một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]n.
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật hình sự mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.