-->

Thương binh đã giám định có vết thương sau đây tái phát thì được giám định lại: Vết thương sọ não bị khuyết xương sọ hoặc còn mảnh kim khí trong sọ gây biến chứng dẫn đến rối loạn tâm thần hoặc liệt....

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự quy định hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Hành vi cốý gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật 28% khi có đơn yêu cầu khởi tố của người bị hại có thể bị truy cứu trách nhiệm theo quyđịnh tại khoản 1 hoặc khoản2 Điều 104 Bộ luật hình sự

Hành vi gây thương tích cho người khác với tỷ lệ thương tật đạt 9% vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu là một trong những trường hợp được quy định tại điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 104 Bộ luật Hình sự

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12...

Việc giám định lại được tiến hành khi có nghi ngờ về kết quả giám định hoặc có mâu thuẫn trong các kết luận giám định về cùng một vấn đề cần giám định. Việc giám định lại phải do người giám định khác tiến hành.

Luật sư tư vấn về việc bồi thường thiệt hại khi tỷ lệ thương tật là 8%

Điều 609 Bộ luật dân sự 2005 quy định về "thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm".

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp bị đánh gấy thương tật có được hưởng bảo hiểm xã hội không?

Khoản 1 Điều 108 Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.