-->

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất ở thông qua hình thức mua,...

Nếu trước kia mua đất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tên bố mẹ bạn là bên nhận chuyển nhượng và không có giấy tờ gì về việc thỏa thuận anh trai bạn cũng đứng tên vào trong hợp đồng mua bán đó thì anh trai bạn không có quyền ngăn cản bố mẹ bạn chuyển...

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây: có Giấy chứng nhận... và một số nội dung khác.

Sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng với các nghĩa vụ liên quan thì vợ chồng bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới kèm theo trong đó là tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà cấp 4, nếu thuộc trường hợp...

Chủ đầu tư có thể trực tiếp thỏa thuận với người sử dụng đất về việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không được chuyển nhượng cho người khác.

Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu,

Luật sư tư vấn về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất: điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; công chứng, chứng thực hợp đồng; thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Luật sư tư vấn về những điểm cần lưu ý khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản có công chứng, chứng thực của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân chỉ có giấy tờ ghi nhận việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay, không có công chứng thì có thể được cấp "sổ đỏ" nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai.

Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này

Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn nhất định để đảm bảo việc giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất bằng giấy viết tay không có công chứng.

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền được thực hiện theo quy định Điều 82 NĐ 43/2014/NĐ-CP.

Chủ sở hữu đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không phụ thuộc vào ý kiến của chủ thể khác.

Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;...

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vợ có thể chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của mình trong tài sản chung là quyền sử dụng đất ấy nhưng cần có văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Pháp luật Đất đai.