-->

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu,

Hỏi: Năm 2013 tôi có chuyển nhượng cho ông X 9 công đất ruộng tầm 3m2 và 2 công vườn tạp 3m2, só tiền là 250.000.000 với lý do là cho ông X lấy giấy quyền sử dụng đất của tôi vay ngân hàng và mỗi năm ông X cho tôi mướn lại là 40.000.000, nhưng sau đó ông X bán đất lại cho ông T, 5 công đất ruộng, còn lại 4 công đất ruộng và 2 công vườn tạp ông X vay ngân Hàng đến nay ông X không có tiền trả ngân hàng. Ngân hàng phát mãi tài sản của tôi, trong khi đó tôi không hay ông X tự ý bán cho ông T. Khi đó 5 công tầm 3m2 còn đang trong giai đoạn cầm cố cho ông K năm 2010 tôi chưa chuộc lại được. vậy cho tôi hỏi tôi có thể làm đơn khởi khiện ông X được không.Xin quý luật sư giúp đỡ.(Nguyễn Hiệp - Ninh Thuận).

>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Đại Hải - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản của Công ty Luật TNHH Everest - Trả lời:

Trong trường hợp này, việc ông X lấy giấy tuyền sử dụng đất của bạn bán đất lại cho ông T được coi là giao dịch dân sự với người thứ ba ngay tình, tromg khi đó bạn không hay ông X tự ý bán cho ông T cho tới khi Ngân hàng phát mãi tài sản của bạn. Theo đó, bạn hoàn toàn có thể làm đơn khởi kiện đối với ông X và yêu cầu tuyên bố giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông X và ông T là vô hiệu.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 138 Bộ luật dân sự 2005 quy định:

"2. Trong trường hợp tài sản giao dịch là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa".

Về thời hiệu yêu cầu Tòa tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005 như sau:

"Điều136.Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu

1. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại các điều từ Điều 130 đến Điều 134 của Bộ luật này là hai năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập.

2. Đối với các giao dịch dân sự được quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Bộ luật này thì thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế".

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.