-->

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của nhóm người sử dụng đất

Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hỏi: Đề nghị Luật sư tư vấn, hiện nay đất do bà ngoại tôi đứng tên, nhưng nhà do mẹ tôi bỏ tiền để xây dựng. Chồng tôi và tôi có tên trong sổ hộ khẩu. Khi bà ngoại bán mảnh đất có nói 02 vợ chồng tôi phải ký tên nên bà ngoại mới bán được. Nhưng tại sao bà ngoại tôi cắt phần đất đó chia cho người khác mà không có chữ ký của 02 vợ chồng tôi mà lại chia cho người khác được? (Văn Bình - Hà Nam)
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>> Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Ngô Đức Cường - Tổ tư vấn pháp luật bất động sản Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:
Trường hợp của bạn cần xác định được thửa đất hiện nay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho hộ gia đình hay cá nhân. Nếu như Giấy chứng nhận được cấp cho hộ gia đình thì các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu là những người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 Luật đất đai năm 2013:“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Và tại Khoản 2 Điều 109 Bộ luật dân sự năm 2005 có quy định:“Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.”Trong trường hợp của bạn việc bà ngoại bán mảnh đất hay cắt phần đất đó chia cho người khác đều là hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất
cho người khác. Do đó, để thực hiện quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hửu nhà và tài sản khác gắn liền với đất thì phải có sự đồng ý của của các đồng sở hữu là các thành viên trong gia đình từ đủ 15 tuổi trở lên.

Trừ trường hợp, theo Điểm b Khoản 2 Điều 167 Luật đất đai năm 2013:“Trường hợp nhóm người sử dụng đất mà quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng thành viên trong nhóm, nếu từng thành viên của nhóm muốn thực hiện quyền đối với phần quyền sử dụng đất của mình thì phải thực hiện thủ tục tách thửa theo quy định, làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và được thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Luật này.”

Trường hợp này phần đất mà bà ngoại anh (chị) muốn chia không phải có nhà ở trên đó và quyền sử dụng đất đã được phân chia theo phần cho các thành viên thì bà ngoạianh (chị)có thể thực hiện quyền chuyển nhượng phần đất đó sau khi đã làm thủ tục tách thửa theo quy định và làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì có thể không cần sự đồng ý của vợ chồnganh (chị).

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật bất động sản mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.